Internationaliseringsgruppen (INTER)

INTER er kontaktudvalget for medarbejdere ved de internationale kontorer på universiteterne. INTER er et forum for erfaringsudveksling om alle relevante emner inden for det internationale område - lige fra modtagelse af oversøiske studerende til overvejelser i forbindelse med universiteternes markedsføring af universitetsuddannelserne.

Læs kommissorium for INTER.

FU betegner medlemmer af forretningsudvalget.

Medlemmer:
 • Studiechef Lene Rehder (formand)
  IT-Universitetet i København
  72 18 52 23
  lenr @ itu.dk

 • Chefkonsulent Trine Sand (FU)
  Københavns Universitet
  35 32 39 27
  tsm @ adm.ku.dk

 • International chef Rikke Nielsen
  Aarhus Universitet
  87 15 25 92
  rikkenielsen @ au.dk

 • Afdelingsleder Stefan Knudsen
  Syddansk Universitet
  65 50 20 63
  stk @ sdu.dk

 • Teamleder Helle Rod Søgaard
  Roskilde Universitet
  46 74 23 20
  hgaard @ ruc.dk

 • Chefkonsulent Birgitta Schiørring Madsen
  Aalborg Universitet
  99 40 75 04
  bsm @ adm.aau.dk

 • Kontorchef Morten Overgaard
  Danmarks Tekniske Universitet
  45 25 11 66
  moov @ adm.dtu.dk

 • Director of International Programs Tom Dahl-Østergaard
  Copenhagen Business School
  38 15 30 96 
  tda.intoff @ cbs.dk

 • International koordinator Eva Maria Steensig Hauerslev
  IT-Universitetet
  72 18 52 54
  emsh @ itu.dk
Observatør for RKU:
 • International koordinator Jørgen Helstrup
  Arkitektskolen Aarhus
  89 36 01 34
  jorgen.helstrup @ aarch.dk
Sekretær: Sofie Thaagaard Hyllested (sth @ dkuni.dk)

Udskriv