CIO-gruppen

CIO-gruppen består af universiteternes it-chefer. CIO-forum har til opgave at fremme universiteternes samarbejde og erfaringsudveksling om anskaffelse, drift og opgradering af it-strukturer, der kan understøtte universiteternes faglige og administrative opgaveløsning.

Læs kommissorium for CIO-gruppen

Medlemmer:

  • Universitetsdirektør Peter Lauritzen (formand)
   Roskilde Universitet
   46 74 20 66
   pl @ruc.dk
  • IT-chef Klaus Kvorning Hansen
   Københavns Universitet
   35 32 26 85
   klkh  @ adm.ku.dk
  • Vicedirektør for IT og Digitale Medier Peter Bruun
   Aarhus Universitet
   40 45 07 89
   peter.bruun @ au.dk
  • IT-chef Jacob-Steen Madsen
   Syddansk Universitet
   41 74 00 35
   jsm @ sdu.dk
  • Vicedirektør for RUC Digital Galina Ianchina
   Roskilde Universitet
   46 74 38 38
   gi @ ruc.dk
  • IT-direktør Flemming Koch
   Aalborg Universitet
   93 56 21 51
   fk @ its.aau.dk
  • Underdirektør, IT-chef Steen Pedersen
   Danmarks Tekniske Universitet
   45 25 10 56
   sp @ adm.dtu.dk
  • IT-Chef Niels Jespersen
   Copenhagen Business School
   29337008
   nj.it @ cbs.dk
  • IT-chef Henrik Ejby Bidstrup
   IT-Universitetet i København
   72 18 51 10
   heb @ itu.dk

Observatør

 • IT- & Campuschef Henrik Karsbøl
  Det Kongelige Akademi for RKU
  41 70 15 50
  hka @ kadk.dk

Sekretær:  Mathilde Elisa Vendelholt (mv @ dkuni.dk)

X