Humaniora til tiden

 In Analyser og notater, Publikationer og Notater

Humaniora i Danmark har gennemgået store forandringer de seneste 10-15 år, bl.a. er antallet af studerende faldet markant. Danske Universiteter præsenterer nu en række anbefalinger, der skal sikre stærke og holdbare humanistiske uddannelser. 

Danske Universiteter fremsætter nu en række anbefalinger udarbejdet af Taskforce for fremtidens humaniora for at sikre, at humaniora fortsat kan opfylde samfundets nationale og regionale behov for humanistisk viden og arbejdskraft og bidrage til samfundets udvikling og problemløsning.

Læs anbefalingerne her:

De samlede anbefalinger kan læses i denne pixiudgave af Humaniora til tiden

Hele rapporten Humaniora til tiden kan læses her

Notat: Udviklingen på de humanistiske uddannelser – optag, dimensionering og ledighed

Taskforce for fremtidens humaniora blev oprettet i forlængelse af den politiske aftale om regionalisering af uddannelserne, hvor optaget til de humanistiske uddannelser blev reduceret yderligere. Taskforcens opgave har været at lægge grundstenene for et styrket, samarbejdende og bæredygtigt humaniora i Danmark.

Taskforcens medlemmer er: Jens Ringsmose, rektor ved Syddansk Universitet (formand), og universiteternes fem humanistiske dekaner: Kirsten Busch Nielsen, Københavns Universitet, Johnny Laursen, Aarhus Universitet, Simon Møberg Torp, Syddansk Universitet, Ida Willig, Roskilde Universitet og Rasmus Antoft, Aalborg Universitet.

 

X