Finanslovsforslag sender danske universiteter bagud i feltet

 In Debatindlæg

Debatindlæg 10. september 2018

Det er muligt, at Danmark bliver vært for starten på Tour de France i 2021, men der er ingen førertrøje i sigte for danske universiteter de næste fire år.

Af Jesper Langergaard, Direktør, Danske Universiteter.

Det er op ad bakke for universiteterne med det finanslovsforslag, regeringen præsenterede i tordags. Selvom startskuddet fra regeringen var, at besparelserne på uddannelser stopper, så er det altså først fra 2022. Og så stopper de alligevel ikke rigtig. For omprioriteringsbidraget, der oversat fra embedsmandssprog betyder besparelser, fortsætter nemlig i 2022, nu blot som, og træk lige vejret her, sektor-omprioriteringsbidrag. Jo, de kan noget med ord derinde i ministeriet. Det betyder for os herude i den virkelige verden, at sparekniven fortsat vil skære. Nu vil lunserne af vores bevillinger bare blive smidt i en pulje, og vi aner intet om, hvordan midlerne bliver tilbageført eller til hvilke formål.

Regeringens besparelser vil i 2022 have fjernet over en milliard kroner fra de danske universitetsuddannelser siden 2016. Bevillingen pr. studerende vil være faldet med næsten 20 % på ti år. Det kan altså mærkes, der her.

Vi knokler for at klare nedskæringerne, så de rammer uddannelse og forskning mindst muligt. Studerende, undervisere, forskere og ledere står op hver morgen, sætter sig på cyklerne og kører en etape i det løb, der leverer viden og arbejdskraft til det her land. Hvert universitet og hvert studie forsøger at finde sin egen vej, men alle steder kan det mærkes. Studerende modtager undervisning i større hold, eller de får mindre vejledningstid. Laboratorieudstyr og IT-programpakker bliver mangelfuldt og forsinket opdateret. Studerende og forskere oplever frustrerende forlænget behandlingstid og beskåret service fra administrationen. Vi afskediger værdifulde medarbejdere og lukker fag og uddannelser.

Omprioriteringsbidrag har siden 2016 høstet to procent om året på uddannelsesområdet. Det lyder som småpenge. Men to procent om året i syv år løber altså op. Fra 2022 vil pengene blive i sektoren, lyder det i finanslovsforslaget. Men ingen aner hvordan eller hvilke dele af sektoren, de politiske vinde om fire år giver medvind på cykelstierne. Universiteterne har lange planlægningshorisonter – det tager 5 år at uddanne en kandidat, og tre år mere at uddanne en ph.d., og regeringens insisteren på at fastholde økonomiske usikkerhed om fremtidige bevillinger stikker en kæp i hjulet for enhver fornuftig planlægning af budgetter.

Det er både ærgerligt og kortsigtet, at uddannelse og forskning nok tales op politisk, men samtidig igen og igen beskæres nedefra. Danske Universiteter opfordrer Folketingets partier til at se uddannelse som en langsigtet investering og ikke som udgifter, der kan spares væk. Stop 2 procentbesparelserne nu. Ikke om fire år og ikke med uforudsigelige puljer. Universiteterne går efter den gule førertrøje i uddannelse, udvikling, vækst og arbejdspladser. Men det kræver, at Christiansborg holder op med at lukke luften ud af vores dæk.