International uddannelsesbekendtgørelse

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for muligheden for at kommentere på ovennævnte udkast, som er modtaget i høring fra Styrelsen for Videregående Uddannelse den 18. december 2014.

International uddannelsesbekendtgørelse