Danske Universiteters forslag til et justeret optagelsessystem

 In onepagers

Danske Universiteters forslag til et justeret optagelsessystem hviler på nogle grundlæggende og styrende principper. 

Et optagesystem skal:

understøtte et sammenhængende uddannelsessystem, som tilskynder gymnasielever til at dygtiggøre sig uden at kompromittere faglig, social og personlig trivsel,
opleves retfærdigt af både dem, der får adgang til en søgt uddannelse og af dem, der afvises,
anerkende ansøgernes faglige forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, uanset forældrenes uddannelsesbaggrund,
være gennemskueligt, let tilgængeligt og forståeligt for ansøgere og omgivende samfund,
indeholde en ekstra chance for dem, der ikke indfriede deres faglige potentiale på en ungdomsuddannelse,
være effektivt og økonomisk, så sparsomme uddannelsesmidler anvendes på selve uddannelsen.

Danske Universiteter ønsker at bevare karakterer som rygrad i optagelsessystemet, fordi:
– karaktererne er resultatet af kyndige gymnasielæreres vurderinger igennem tre år,
– optagekriteriet er let at forstå både for ansøgere, uddannelsesinstitutioner og det omgivende samfund,
– karakterer er en god prædiktor for studiesucces målt som gennemførelse, gennemførelsestid og overgang til arbejdslivet,
– optag på baggrund af karakterer skævvrider i mindre grad den sociale mobilitet sammenlignet med blandt andet test og interviews,
– et effektivt optagesystem med få fejl giver lave omkostninger
– der er rige muligheder for at få en studieplads på en videregående uddannelse med en studentereksamen.

Danske Universiteter foreslår en lidt større kvote 2, fordi:
– det er vigtigt at have et optagesystem, der giver en ekstra chance,
– der skal være plads til at eksperimentere med forskellige optagemetoder,
– der er behov for at skabe bredere veje til de videregående uddannelser

Danske Universiteter ser behov for at sætte ind med fælles tiltag mod stress og mistrivsel gennem:
– revision af et karaktersystem, der har skabt karakterinflation,
– undladelse af offentliggørelse af adgangsgivende karaktergennemsnit til specifikke uddannelser,
– mere gennemskuelige og harmoniserede kvote2 adgangskrav,
– fælles ansøgningsdato for kvote 1 og kvote 2 ansøgere.