Innovation til tælling

 In Pressemeddelelser

Der er stadig et godt stykke vej til flere brugbare indikatorer for de
danske forsknings- og uddannelsesinstitutioners innovationsindsats.

Uddannelsesministeriet har det seneste år samarbejdet med de danske forskningsog
uddannelsesinstitutioner og en række andre interessenter om forslag til indikatorer,
der kan synliggøre videninstitutionernes bidrag til innovationskæden. Danske
Universiteter har deltaget i dette arbejde for at støtte synliggørelsen af universiteternes
innovationsbidrag.

Resultatet er nu offentliggjort, og Uddannelsesministeriets inspirationskatalog viser,
at der stadig er et godt stykke vej, før vi har noget, der er til at bruge – både for dem,
der skal indberette, og for dem i omverdenen, der gerne vil følge med.

”Der er lagt et stort arbejde i Uddannelsesministeriets inspirationskatalog, men med
35 indikatorforslag er kataloget fortsat ret ufokuseret, og der er mange forslag, som
ikke er realistiske – endsige relevante. Kataloget er udmærket som udgangspunkt for
yderligere dialog, men der er behov for omfattende videreudvikling og afklaring af de
indikatorer, vi eventuelt vælger, inden de kan tages i brug,
” advarer Jens Oddershede,
talsmand for Danske Universiteter.

Blandt Uddannelsesministeriets 35 indikatorforslag præsenteres 18 indikatorer som
allerede eksisterende indikatorer. I realiteten vil det dog kræve en betydelig indsats –
og store administrative omkostninger – at afgrænse, registrere og indsamle oplysninger
om de fleste indikatorforslag i kataloget.

”Der er ikke tale om lavt hængende frugter, hvilket også fremgår ret tydeligt af de
fleste forslag i rapporten. Vi vil meget gerne tale innovation og videnoverførsel, men
jeg tvivler ærlig talt på, at udbyttet står mål med anstrengelserne, hvis man fx på-
lægger universiteterne at registrere, hvordan og hvor meget alle videreuddannelsesaktiviteter
forholder sig til innovation. Vi må finde balancen mellem behovet for og
omkostningerne ved at indhente mere dokumentation,”
tilføjer Jens Oddershede.

Universiteterne har en klar interesse i at synliggøre deres bidrag til dansk innovation.
Men hvis man prøver at skabe et net, der er så finmasket, at alle aktiviteter kan og
skal tælles op og indberettes, skaber man ikke overblik.

”Der har været en lang række interessenter involveret i denne proces, og det har væ-
ret givende for selve drøftelsen af innovation. Mange af de foreslåede indikatorer har
vi svært ved at se relevansen af, men vi ser inspirationskataloget som et indspil i debatten
om, hvordan vi kan synliggøre universiteternes bidrag til den danske innovationsproces,”

slutter Jens Oddershede.

Kontaktperson

Danske Universiteters talsmand, Rektorkollegiets formand,
rektor Jens Oddershede, Syddansk Universitet
Mobiltelefon: 40 40 10 97
E-mail: jod@sdu.dk
www.dkuni.dk

X