Ros til finanslovsaftale, som aflyser store besparelser på universiteterne

 In Pressemeddelelser

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter 29. november 2019.

Aftalen om finansloven for 2020, som regeringen nu har indgået med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, er et godt skridt på vejen mod en uddannelsespolitik, som ser uddannelse som en investering – ikke en udgift.

For det første sætter aftalen nemlig punktum for de seneste måneders bekymringer for finansieringen af uddannelserne på den laveste takst. Her så 132 uddannelser ud til at blive ramt af en besparelse, som var langt større end de årlige to-procents-besparelser, som universiteterne er blevet pålagt de seneste år. At aftalen affejer de bekymringer, modtager ros fra Danske Universiteters rektorkollegium.

”Vi er glade for, at regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten i fællesskab har besluttet at videreføre taxameterløftet. Vi har brug for stærke uddannelser på alle faglige områder, og et bortfald af løftet til de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser ville have haft voldsomme konsekvenser for kvaliteten”, siger Per Michael Johansen, næstformand for Rektorkollegiet ved Danske Universiteter.

Samtidig afskaffer regeringen den såkaldte begrænsning af dobbeltuddannelse, som i folkemunde er blevet døbt uddannelsesloftet.

”Uddannelsesloftet har lagt et ekstra pres på de studerende og har fungeret uhensigtsmæssigt. Der skal altså være plads til, at man bliver klogere og kan vælge om. Det er godt, at uddannelsesloftet nu bliver afskaffet,” siger Per Michael Johansen.

Endelig aflyser regeringen og dens støttepartier omprioriteringsbidraget, som i en årrække har barberet budgetterne i hele uddannelsessektoren med to procent om året.

”Det er en lettelse for hele universitetssektoren, at regeringens forslag til at aflive de flerårlige besparelser er kommet med i den endelige aftale om finansloven. Nu kan vi koncentrere os om at levere gode uddannelser. Vi er ikke i tvivl om, at strategien fra regering og støttepartier om at investere i uddannelse, som finansloven er udtryk for, vil være til gavn for samfundet på sigt,” siger næstformand for Danske Universiteters rektorkollegium, Per Michael Johansen.

Kontakt til Danske Universiteter

Kommunikationschef i Danske Universiteter
Toke Kristiansen
Tlf. 26 39 69 04