Universiteternes efteruddannelse af lærere ved de gymnasiale uddannelser

 In Publikationer og Notater

Rektorkollegiet nedsatte i efteråret 2009 en arbejdsgruppe, der havde til formål at undersøge og kortlægge, hvilke tilbud universiteterne har til videreuddannelse af lærere ved de gymnasiale uddannelser: stx, hf, hhx og htx, og om der kan være behov for opdateringer af universiteternes efteruddannelsestilbud inden for dette område. En liste over deltagere i arbejdsgruppen sammen med gruppens kommissorium findes som bilag 1 til denne rapport.

Læs mere her.