Høring over ny bekendtgørelse om erhvervskandidatuddannelse ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses-og Forskningsministeriets område

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte udkast, som er modtaget i høring fra Uddannelses- og Forskningsministeriet den 8. november 2017.

Høringssvar er afsendt den 7. december 2017

Læs høringssvaret