Høring over bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte udkast, som er modtaget i høring fra Uddannelses-og Forskningsministeriet den 12. december 2017.

Høringssvar er afsendt 15. januar 2017.

Læs høringssvar