Høring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og forskellige andre love (Opfølgning på nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser m.v.)

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte udkast, som er modtaget i høring fra Uddannelses- og Forskningsministeriet den 14. december 2017.

Høringssvar er afsendt 17. januar 2018

Læs høringssvar