Høring over udkast til dansk positionspapir om det fremtidige Erasmus+-program

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte udkast, som er modtaget i høring fra Undervisningsministeriet den 24. januar 2018.

Høringssvar er afsendt 31. januar 2018.

Løs høringssvar