Høring om forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Smidigere regler for bibeskæftigelse og frivilligt arbejde for udenlandske arbejdstagere m.v.)

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte udkast, som er modtaget i høring fra Udlændinge- og Integrationsministeriet den 8. februar 2018.

Høringssvar er afsendt 21. februar 2018.

Læs høringssvar