Høring om lovforslag om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Indførelse af deltagerbetaling for danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere, studerende m.v.)

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte, som er modtaget i høring fra Uddannelses-og Forskningsministeriet den 9. marts 2018.

Høringssvar er afsendt 6. april 2018.

Læs høringssvar