Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (reform af reglerne om ægtefællesammenføring – nyt integrationskrav i stedet for tilknytningskravet, skærpet boligkrav mv.

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte udkast, som er modtaget i høring fra Udlændinge-og Integrationsministeriet den 16. marts 2018.

Høringssvar er afsendt 13. april 2018.

Læs høringssvar