Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Justering af kravene i beløbsordningen) L 189

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte udkast, som er modtaget i høring fra Udlændinge- og Integrationsudvalget den 4. april 2018.

Høringssvar er afsendt 2. maj 2018.

Læs høringssvar