Høring om udkast til bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Indførelse af deltagerbetaling for udenlandske arbejdstagere, studerende m.v.)

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte udkast, som er modtaget i høring fra Udlændinge- og Integrationsministeriet den 7. juni 2018.

Høringssvar er afsendt 19. juni 2018.

Læs høringssvar