Høring over udkast til forslag til lov om ændring af AMU-loven, FVU-loven, AUB-loven, godtgørelsesloven og forskellige andre love (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter-, og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v.)

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte udkast, som er modtaget i høring fra Undervisningsministeriet den 11. juni 2018.

Høringssvar er afsendt 2. august 2018

Læs høringssvar