Høring over udkast til ny bekendtgørelse om akkreditering af videregå­ende uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddan­nelser

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte udkast, som er modtaget i høring fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse den 23. april 2019.

Høringssvar er afsendt 21. maj 2019.

Læs høringssvar over udkast til ny bekendtgørelse om akkreditering af videregå­ende uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddan­nelser

X