Høring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte udkast, som er modtaget i høring fra Uddannelses- og Forskningsministeriet den 24. februar 2017.

Høringssvar er afsendt 24. marts 2017.

Læs høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven (Bedre rammer for ledelse)