Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte, som er modtaget i høring fra Udlændinge- og Integrationsministeriet den 13. januar 2017.

Høringssvar er afsendt 9. februar 2017.

Læs høringsvar over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

X