Hvem er vi?

Danske Universiteter er de otte danske universiteters interesseorganisation, der fremmer universiteternes samarbejde, synlighed og gennemslagskraft.

Danske Universiteter arbejder for at sikre, at universiteterne har gode vilkår for at løfte deres samfundsansvar: forskning, forskningsbaseret uddannelse og videndeling.

Danske Universiteter er mødested for universiteternes ledelser og medarbejdere, som i Danske Universiteter kan drøfte universiteternes fælles problemer, tage fælles initiativer og repræsentere de danske universiteter over for politikere, ministerier og samarbejdspartnere. Danske Universiteters talsmand er rektor Anders Bjarklev, der er formand for Rektorkollegiet.

Læs Danske Universiteters vedtægter

Årsrapporter

Danske Universiteter udarbejder hvert år en årsrapport, som opsummerer det forgangne års resultater.

Danske Universiteters årsrapport 2015

Danske Universiteters årsrapport 2014

Danske Universiteters årsrapport 2013

Danske Universiteters årsrapport 2012

Danske Universiteters årsrapport 2011

Danske Universiteters årsrapport 2010