Danske Universiteter går til Margrethe Vestager for at stoppe forlagsmonopol

 In Pressemeddelelser

Med Danske Universiteter i spidsen går 800 europæiske universiteter nu i samlet flok til EU’s konkurrencekommissær med et klart budskab: Grib ind over for den håndfuld af internationale forlag, som sidder tungt på de anerkendte forskningstidsskrifter og presser priserne for at publicere i vejret.

Margrethe Vestager har taget kampen op med giganter som Google og Facebook. Nu er det Danske Universiteters håb, at konkurrencekommisæren også vil rette blikket mod den internationale forlagsbranche.

”I dag sidder ganske få forlag på en meget stor del af markedet for forskningspublikation. Det er monopollignende forhold, der har presset priserne opad. Det er dybt problematisk,” udtaler Jesper Langergaard, direktør for Danske Universiteter.

Universiteternes betalinger til de videnskabelige forlag stiger år for år, og de danske universiteters samlede udgifter til forlagene løber nu op i mere end 200 millioner kroner årligt.

Danmark som frontløber i fælles indsats
Det er på Danske Universiteters initiativ, at den europæiske sammenslutning af universiteter, EUA, nu har sendt et brev til EU’s konkurrencekommissær. Og det har ikke været svært at få de europæiske kollegaer med på vognen, for problemet med de videnskabelige forlag opleves over hele Europa.

”Vi er glade for den massive europæiske opbakning, og vi håber, at Vestager går videre med denne her sag. For det er ikke i orden, at de internationale videnskabelige forlag år efter år får lov at fore deres lommer på bekostning af offentlige midler til forskning og uddannelse”, siger Jesper Langergaard.

Baggrund
Den europæiske universitetssektor er meget bekymret over markedsforholdene i den videnskabelige forlagsbranche. Monopollignende tilstande, fortrolighedsklausuler og uigennemskuelige aftaler skader de offentlige forskningsinstitutioners mulighed for at sikre bred formidling og nyttiggørelse af nye forskningsresultater. Hvert år estimeres det, at de europæiske universiteter bruger lidt over fem milliarder kroner på at tilgå forskningsdata og publikationer og derved få adgang til information, som de samlet set er de primære bidragsydere til. Betalingerne går til store, kommercielle forlag, som opnår enorme profitter baseret på offentlige tilskud til forskning og innovation. Og overskuddet går direkte ned i virksomhedernes lomme – ikke tilbage til de offentlige forskningsinstitutioners fremtidige forskningsaktiviteter.

Læs indlæg fra EUA til Margrethe Vestager her

Kontakt:
Direktør Jesper Langergaard
93 50 72 91