Gode takter i Tommy Ahlers udspil

 In Pressemeddelelser

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers præsenterede i dag et udspil til fremtidens universitetsuddannelser. Der er gode initiativer, som bidrager til større fleksibilitet for de studerende, mener Danske Universiteter. Men der er også ambitioner om øget kvalitet, der desværre hænger dårligt sammen med regeringens fortsatte besparelser på uddannelsesområdet.

Danske Universiteter vil gerne fremhæve tre elementer i regeringens udspil, siger formand for Rektorkollegiet, Anders Bjarklev:

– Det er godt, at de studerendes retskrav nu kommer til at gælde tre år. Det øger fleksibiliteten for de studerende ved at give dem mulighed for at prøve arbejdsmarkedet af uden at de mister retten til at fortsætte på en kandidatuddannelse.

– Vi er også glade for, at man nu udvider erhvervskandidatordningen, så de studerende på udvalgte uddannelser kan kombinere job og uddannelse. Fra universiteternes side gik vi gerne endnu længere, så erhvervskandidatordningen blev en mulighed på alle de af vores uddannelser, der fandt det relevant.

Endeligt indfrier ministerens forslag om at afskaffe den såkaldte hurtigstartsbonus et langvarigt ønske fra universiteterne, fortæller Anders Bjarklev:

– Bonussen har belønnet de studerende for fart frem for faglighed og ført til unaturligt høje adgangskvotienter. Den ser vi frem til at få afskaffet.

Ambitioner og besparelser hænger ikke sammen

Danske Universiteter har siddet med i Udvalget for Bedre Universitetsuddannelser, der har lavet det forberedende arbejde for regeringens udspil. Danske Universiteter kvitterer for et godt og konstruktivt samarbejde i udvalget og ser frem til at arbejde videre med udspillet inden for de enkelte universiteters faglighed og rammer.

Danske Universiteter er glade for de store ambitioner regeringen har for universiteterne, understreger Anders Bjarklev. Men udspillets initiativer om eksempelvis øget timetal, feedback og vejledning er svært forenelige med regeringens besparelser, der hvert år skærer to procent af uddannelsernes bevillinger, mener han:

– Set i lyset af de høje mål, forventninger og ambitioner regeringen har på området, håber vi, de vil overveje, om de fortsatte besparelser på universiteterne er den rigtige vej at gå.

Læs hele udspillet på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Kontakt til Danske Universiteter

Formand for Rektorkollegiet Anders Bjarklev, Tlf. 20 76 15 12

Direktør Jesper Langergaard, Tlf. 93 50 72 91