Finanslovsforslag udhuler universitetsuddannelser mange år fremover

 In Pressemeddelelser

Regeringens finanslovsforslag 2019 forlænger og forværrer de seneste års udhuling af de danske universitetsuddannelser.  De årlige nedskæringer uden udløbsdato og usikre planer om politisk styring af de ”omprioriterede midler” fra 2022 tvinger universiteterne til fortsat at spare milliardbeløb på uddannelse.

 Det er essensen af regeringens finanslovsforslag for 2019 set med universiteternes øjne. Og det er simpelthen ikke godt nok, mener Anders Bjarklev, formand for Rektorkollegiet ved Danske Universiteter og rektor på DTU:

– Det er både ærgerligt og kortsigtet, at regeringen fastholder og udbygger de massive besparelser på uddannelsesområdet. Uanset hvordan man forsøger at sælge det her forslag, er resultatet syv mere og mere magre år efterfulgt af fortsat økonomisk usikkerhed og strammere politisk styring.

Regeringens massive besparelser vil i 2022 have fjernet over en milliard kroner fra de danske universitetsuddannelser siden 2016. Danske Universiteter opfordrer Folketingets partier til at se uddannelse som en langsigtet investering og ikke som udgifter, der kan spares væk, understreger Anders Bjarklev:

– Når bevillingen pr. studerende falder med 20 procent over ti år, og Finansministeriets grønthøster fortsætter, er det altså svært at høre på politiske skåltaler om uddannelse som Danmarks råstof uden at tage sig til hovedet. Uddannelse er selve grundlaget for Danmarks vækst og velstand i de næste mange år, og jeg forstår ikke, regeringen fortsætter nedskæringen af hele området langt ud i fremtiden.

Kontakt til Danske Universiteter

Formand for Rektorkollegiet
Anders Bjarklev
Tlf. 2076 1512

Direktør i Danske Universiteter
Jesper Langergaard
Tlf. 9350 7291

X