Regeringen laver loft over internationale talenter

 In Pressemeddelelser

Nyt udspil fra regeringen begrænser universiteternes muligheder for at til trække internationale talenter til Danmark.

Regeringen har i dag offentliggjort et udspil, der pålægger universiteterne at reducere antallet af pladser på engelsksprogede uddannelser. Udspillet søger at begrænse optaget af internationale studerende og indeholder et fast måltal for hvert universitet. Tilsammen skal universiteterne reducere optaget med 1.000 studerende.

Formand for Rektorkollegiet, Anders Bjarklev, ærgrer sig over regeringens udspil:

”Det er hverken godt for dansk erhvervsliv eller de danske universiteter, at man sætter et loft over, hvor mange internationale talenter, der må være på universiteterne.”

Anders Bjarklev er enig i, at vi med fordel kan blive bedre til at fastholde internationale kandidater og tiltrække talenter til uddannelsesområder, hvor der f.eks. er mangel på arbejdskraft i Danmark, og han mener derfor, at regeringen vender problemstillingen på hovedet:

”Lad os nu tale om, hvordan vi fastholder de internationale talenter i Danmark, fremfor hvordan vi holder dem væk. Det her udspil går i den helt forkerte retning”.

Flere undersøgelser viser, at det er en økonomisk gevinst for Danmark at uddanne internationale studerende, også selv om nogle rejser hjem efter endt uddannelse. Regeringens tiltag vil desuden lukke døren for tilgang af udenlandske studerende, der kommer til Danmark og selv betaler hele deres uddannelse.
Endelig understreger formanden for Rektorkollegiet, at universiteterne agerer i en international kontekst for at kunne tilbyde uddannelser af højeste kvalitet. Det er også til gavn for de danske studerende, der får input fra internationale studerende på deres uddannelse og mulighed for selv at rejse ud.

Kontakt til Danske Universiteter
Formand for Rektorkollegiet
Anders Bjarklev
Tlf. 2076 1512

Direktør i Danske Universiteter
Jesper Langergaard
Tlf. 9350 7291