Årets optag følger politiske signaler

 In Pressemeddelelser

Pressemeddelelse /  28. juli 2018

Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop offentliggjort tal over årets optag på videregående uddannelser, og talsmand for Danske Universiteter, Anders Bjarklev, glæder sig over de umiddelbare tendenser:

– Vi ser igen i år, at mange unge søger mod universiteternes uddannelser, og det er en stor gevinst for både den enkelte og for samfundet, at de unge vælger at investere tid og kræfter i at uddanne sig, udtaler Anders Bjarklev.

Tallene fra ministeriet viser, at det samlede optag er nogenlunde på niveau med sidste år, men at der sker ændringer i forhold til, hvor de unge søger hen. F.eks. er der små men vigtige stigninger i optaget på it- og ingeniøruddannelserne, mens der er sket et fald i optaget på humanistiske uddannelser. Den tendens både glæder og bekymrer Anders Bjarklev:

Stigningen i optaget på it- og ingeniøruddannelserne er glædeligt, fordi vi ser en udvikling i retning af, at der bliver behov for flere med den slags kompetencer i fremtiden. Samtidig kan jeg være lidt bekymret for det efterhånden markante fald i optaget på humanistiske uddannelser, for vi har også brug for folk med f.eks. sprogkompetencer, siger han og fortsætter:

– Generelt tyder årets optag på, at de unge lytter til de politiske signaler, og vi skal naturligvis uddanne til et relevant arbejdsmarked, men vi skal også passe på ikke at styre de unge for meget i en bestemt retning – vi får brug for alle kompetencer på fremtidens arbejdsmarked.

Kontakt til Danske Universiteter

Formand for Rektorkollegiet
Anders Bjarklev
Tlf. 2076 1512

Direktør i Danske Universiteter
Jesper Langergaard
Tlf. 9350 7291