Målrettet og stabil søgning til de danske universiteter

 In Pressemeddelelser

41.484 unge – blot 107 færre end 2017 – søger i år om at komme på universitetet. Flere søger mod ingeniør, IT- og de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser, mens humaniora igen oplever et fald.

– Vi er stolte af, at så mange unge også i år har valgt en universitetsuddannelse som deres vej ind i fremtiden. Det er glædeligt at vi, trods en lidt mindre ungdomsårgang, har en næsten uændret søgning, siger Anders Bjarklev, Formand for Rektorkollegiet ved Danske Universiteter og rektor for DTU.

Universiteterne ser i år, i lighed med 2016, et marginalt fald i antallet af ansøgere, der har ligget nogenlunde stabilt de sidste fem år efter en årrække med store stigninger i både ansøgninger og optag. Om den videre proces siger Anders Bjarklev:

– Vores mål med ansøgnings- og optagelsesprocessen er at matche de rigtige ansøgere med de rigtige uddannelser. Det gør vi bedst muligt uanset antallet af ansøgere, og vi ser frem til at kunne give hver enkelt ansøger svar den 28. juli.

 Fakta om søgning på universiteternes bacheloruddannelser 2018
  • Det samlede ansøgertal til universiteternes bacheloruddannelser på 41.484 er er marginalt fald på 107 ansøgere siden 2017. Antallet af ansøgere toppede i 2016 efter markante stigninger i tiåret før.
  • Flere søger i år mod de tekniske, samfunds- og sundhedsvidenskabelige uddannelser, mens humaniora oplever et fald på 10 procent fald siden sidste år.
  • Alle ansøgere får svar på deres ansøgning den 28. juli 2018. Får man afslag, er der herefter mulighed for at søge ind på uddannelser med ledige studiepladser.

Læs mere i Uddannelses- og forskningsministeriets ”oversigt over søgningen pr. 5. juli 2018 fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner”

Kontakt til Danske Universiteter

Kommunikationsrådgiver
Laust Hallund
6165 2165
Lahal@dkuni.dk

X