Pressemeddelelse ifm. rapporten sexisme og karriereforløb på danske universiteter

 In Pressemeddelelser

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter 20 marts 2024

Vive har onsdag udgivet rapporten “Sexisme og karriereforløb på danske universiteter”, som belyser sexisme på de danske universiteter med særligt fokus på de ph.d.-studerende. Rapporten viser, at oplevelser med sexisme har været udbredt blandt ph.d.-studerende, som startede i perioden 2010-2018.

Brian Bech Nielsen, formand for Danske Universiteter siger:

”Undersøgelsen understreger, at der er problemer med en sexistisk kultur på universiteterne. Det er udtrykt kort og klart; aldeles uacceptabelt. Som den øverste ledelse på universiteterne er det mit og mine rektorkollegaers ansvar, at vi er tydelige, så ingen er i tvivl om, hvilken kultur der ønskes på vores institutioner.”

Undersøgelsen blandt de tidligere ph.d.-studerende viser, at det særligt er de kvindelige ph.d.-studerende, som angiver at have oplevet sexisme under deres ph.d.- forløb.

Rapporten konkluderer desuden, at der er sammenhæng mellem disse oplevelser og hvorvidt de ph.d.-studerende efterfølgende fortsætter i en karriere på universitetet.

Brian Bech Nielsen, formand for Danske Universiteter siger:

”Vi har brug for at være en attraktiv karrievej for dygtige unge forskere, uanset køn. Resultaterne her understreger, at vi må se indad og intensivere arbejdet med at ændre kulturen, så også de kvindelige ph.d.-studerende kan se sig selv i en karriere på et universitet.”

Rapporten har både en kvantitativ del, som adresserer omfanget og typen af oplevelser for ph.d.-studerende, som startede i 2010-2018 og en kvalitativ del, hvor nogle tidligere ph.d.-studerende har sat ord på deres oplevelser. Begge dele gør indtryk på Brian Bech Nielsen:

”Vi tager og skal tage dette problem meget alvorligt. Universiteterne har i de senere år gennemført workshops, afholdt lederkurser og fastholdt et vedvarende fokus på at skabe en kultur, uden krænkende adfærd og sexisme. Vi kommer til at arbejde endnu mere målrettet med at ændre kulturen fremadrettet”.

Pressekontakt i Danske Universiteter:

Kommunikationschef, Toke Kristiansen, tlf. 26 39 69 04