Danmark indgår ny aftale med forlaget Taylor & Francis

 In Pressemeddelelser

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter 26. marts 2024

Danske Universiteter når med ny aftale endnu en milepæl i ambitionerne om at åbne adgang til universiteternes forskning, så det kommer hele samfundet til gavn.

Efter en intensiv forhandlingsproces er der indgået en særdeles tilfredsstillende aftale for en 5-årig periode med forlaget Taylor & Francis. Med aftalen undgås høje prisstigninger til en bred portefølje af tidsskrifter, og der sikres umiddelbar gratis adgang (også kaldet Open Access) til forlagsversionen af danske publiceringer i Taylor & Francis’ videnskabelige tidsskrifter.

Det er fjerde år i træk, at Det Kgl. Bibliotek på vegne af Danske Universiteter succesfuldt har forhandlet med et af de store, internationale forlag. Det har været et stående krav, at der skal være Open Access til danske forskningspublikationer, og at universiteterne ikke vil acceptere høje prisstigninger på læseadgang til andre landes forskningspublikationer.

”Det er rigtig godt for dansk forskning, at vi i aftalen med Taylor & Francis tager næste skridt mod at sikre Open Access. En stor andel af forskningspublikationer ligger stadig bag betalingsmure og vi ved, at åben adgang er en vigtig brik i at gøre forskningsresultater bredt tilgængelige” siger universitetsdirektør for Aarhus Universitet, Kristian Thorn, der også er forhandlingsrepræsentant for Danske Universiteter, som er mandatgiver i licensforhandlingerne.

Indsatsen for fri og åben adgang er dog langt fra færdig, en stor del af de samlede globale forskningsresultater ligger fortsat låst bag kommercielle betalingsmure. De videnskabelige forlag tjener på både publicering og læseadgang. Men Danmark har igen opnået resultater, der gør op med denne forretningsmodel, og bringer Danmark et væsentligt skridt videre i indsatsen for større åbenhed i forskningen.

 “I foråret 2024 genbesøger Det Kgl. Bibliotek i samspil med Danske Universiteter mandatet bag forhandlingerne. Det har været vigtige og store skridt vi har taget indtil nu – og den retning skal vi bestemt holde fast i. Men der er lang vej endnu og det skal vi forholde os til – inden vi i de kommende år igen møder de store, internationale forlag” siger forhandlingsansvarlig Kira Stine Hansen, vicedirektør, Det Kgl. Bibliotek.

https://pro.kb.dk/licensservice/taylor-francis: Læs mere om aftalen og hvordan du som forsker kan publicere gratis Open Access hos Taylor & Francis.