Danske Universiteter klar med principper om diversitet, inklusion og ligestilling

 In Fælles retningslinjer, Pressemeddelelser

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter 6. september 2023

Danske Universiteter klar med principper om diversitet, inklusion og ligestilling

De danske universiteter arbejder for at fremme diversitet, inklusion og ligestilling blandt ansatte og studerende.

Det er en vigtig del af universiteternes opgave at sørge for, at alle med de rette forudsætninger har adgang til at studere og forske på lige vilkår og uden usaglige barrierer.

Derfor har Danske Universiteter vedtaget en række fælles principper og anbefalinger, som fremadrettet kan sætte retningen for arbejdet med kønsdiversitet, karriereveje og inkluderende fagmiljøer på universiteterne.

Bente Stallknecht, Dekan på det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet, har stået i spidsen for gruppen, som har arbejdet med at formulere principperne.

Hun siger:

”Universiteterne skal udvikle den bedst mulige forskning og undervisning til gavn for hele samfundet. Vi ved, at forskellige erfaringer og perspektiver bidrager til bedre resultater og beslutninger, så derfor har vi en vigtig opgave i at få alle talenter i spil. Det kan de fælles principper hjælpe os med at nå i mål med.”  

Hun tilføjer:

”Lidt forenklet kan man sige, at man tidligere forventede, at talent så ud på én måde; som den klassiske videnskabsmand. I dag har vi for længst anerkendt, at talent er uafhængigt af dit udseende, navn eller længde af barselsorlov. Anbefalingerne skal hjælpe universiteterne med at tiltrække og fastholde de klogeste hoveder i alle afskygninger.”

Link til principper.  (Engelsk version.)

Sammen med de fælles principper har Danske Universiteter også vedtaget en række anbefalinger til universiteterne om konkrete indsatsområder, som universiteterne kan arbejde med for at nå de overordnede mål om diversitet, inklusion og ligestilling.

Anbefalingerne til universiteterne handler blandt andet om:

  • At der tilbydes kurser i inkluderende ledelse til ledelsen på universiteterne.
  • At universiteterne alle har en overordnet barselspolitik.
  • At der sker en forventningsafstemning i forbindelse med barsel, f.eks. om tilbagevenden og om den ansattes opgaver i barselsperioden.
  • At der anvendes transparente kriterier for udvælgelse af forskere som optages på ekspertlister til brug for eksempelvis mediekontakt.
  • At der anvendes inkluderende sprogbrug
  • At ledelsen på universiteterne er opmærksom på fordelingen af ikke-forfremmende opgaver blandt de ansatte.
  • At der skabes et overblik over data vedr. køn og karriereprogression i universitetssektoren.
  • At man tilstræber at undgå uforholdsmæssigt meget udvalgsarbejde for medarbejdere af minoritetskøn.

Link til anbefalinger vedr. diversitet, inklusion og ligestilling

Link to Recommendations on diversity, inclusion and equality

Pressekontakt:

Toke Kristiansen, kommunikationschef i Danske Universiteter, tlf. 26 39 69 04