Tal om danske universiteter 2021 er nu på gaden

 In Pressemeddelelser, Publikationer og Notater

Nyhed 23 juni 2022

Danske Universiteter udgiver hvert år vigtige nøgletal om universiteternes virke. Den seneste udgave af udgivelsen, “Tal om danske universiteter 2021” er nu tilgængelig.

Publikationen er tiltænkt alle, der interesserer sig for den danske universitetssektor.

Tal om danske universiteter 2021 viser blandt andet, at universiteterne har optaget flere studerende på de våde bacheloruddannelser ift. de tørre.

Publikationen viser også, at optaget på humaniora i 2021 var det laveste i 15 år. Samtidig ser vi, at de fleste universitetsuddannede har job i den private sektor og at det private arbejdsmarked for universitetskandidater vokser markant hurtigere end det offentlige.

På forskningsområdet er der over en årrække sket store stigninger i universiteternes forskningsindtægter, der stammer fra private kilder som f.eks. fonde. Basismidlerne udgør derimod i dag en mindre del af forskningsindtægterne end for 10 år siden.

Publikationen kan hentes her:

Pressehenvendelser vedrørende udgivelsen kan ske til:

Danske Universiteters Sekretariat