Vigtigt at regeringen fastholder forskningsambitioner i krisetider

 In Pressemeddelelser

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter 31/8/2020

Regeringens udspil til finanslov fastholder målsætningen om at bruge mindst en procent af BNP på offentligt finansieret forskning og lægger samtidig op til at finde særskilte midler til grøn forskning oven i dette. Den prioritering får ros med på vejen fra formand for Danske Universiteters Rektorkollegium, Anders Bjarklev.

”Vi har aldrig tidligere stået overfor så mange store udfordringer i den nære fremtid, hvor forskningen må og skal levere svarene. Vi er udfordret på både klima, miljø, sundhed, demokrati, bare for at nævne noget af det, vi ser tårne sig op i horisonten. Derfor er vi glade for, at regeringen fastholder ambitionerne for forskningen på trods af krisen.”

Samtidig minder Anders Bjarklev dog også om, at målsætningen om at bruge en procent af BNP på offentligt finansieret forskning må være et minimum og at ambitionerne generelt set bør være højere.

Regeringen har også valgt at afsætte 750 millioner til den grønne forskning fra reserven til genstart af dansk økonomi samt særlige udfordringer afledt af COVID-19. Også den beslutning høster ros fra Anders Bjarklev.

”Det er vigtigt at prioritere den grønne forskning så hurtigt som muligt. Der et sat nogle ambitiøse politiske mål på Christiansborg i forhold til klimaet og dem skal vi bidrage til at indfri. Jeg tror, den grønne omstilling kan komme til at spille en endnu større rolle i genopretningen af dansk økonomi, hvis vi er ambitiøse på forskningen så hurtigt som muligt.

Det er dog ikke lutter gode nyheder i det udspil til finanslov, som regeringen har fremsat mandag.

Således ser forskningsreserven ud til at falde med godt 400 millioner i forhold til sidste år i udspillet. Dermed kan der blive mindre til de offentlige forskningsfonde, hvilket ærgrer formand for Danske Universiteters Rektorkollegium, Anders Bjarklev.

”Det er ikke godt, når der bliver færre midler til de offentlige forskningsfonde. Det er netop her, forskere kan få mulighederne for at afprøve idéer og afsøge nye muligheder, som kan give gennembrud til gavn for os alle. Lad os håbe, at der også kan findes plads til øge ambitionerne her under forhandlingerne af finansloven.”

Fakta: Regeringen lægger op til at afsætte 23,5 mia. til offentligt finansieret forskning. Heraf går cirka 1,5 til forskningsreserven.

Derudover lægger regeringen op til at afsætte 750 millioner ekstra til grøn forskning fra ”reserven til genstart af dansk økonomi samt særlige udfordringer afledt af COVID-19”

 

Kontakt til Danske Universiteter:

Direktør, Jesper Langergaard: 93 50 72 91

Kommunikationschef, Toke Kristiansen: 26 39 69 04