Universiteternes aktiviteter i Danmark kortlagt

 In Pressemeddelelser, Publikationer og Notater

Universiteterne udbyder uddannelse og forskning i hele landet. Det viser en ny geografisk kortlægning af universiteternes aktiviteter, som Danske Universiteter har foretaget. 

Selvom universiteternes hovedcampuser hovedsageligt er placeret omkring de største byer og i Hovedstaden, så er universiteterne til stede med både forskning og uddannelse på tværs af alle landet. Det skyldes ikke mindst de større regionale campuser, og alle de mindre regionale uddannelses- og forskningsaktiviteter samt den forskning og uddannelse, som foregår på hospitalerne.

Aktiviteterne er kortlagt i fem hovedkategorier: Hovedcampus, regionalt campus, mindre forskning- og uddannelsesaktivitet, forsøgsstation og hospital med medicinstuderende.

Download kortet her og download de bagvedliggende data her