Pressemeddelelse vedr. regeringsudspil om decentrale uddannelser

 In Pressemeddelelser

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter i forbindelse med regeringens udspil

Tættere på – flere uddannelser og stærke lokalsamfund / 27. maj 2021

Universiteterne er stærkt til stede i hele Danmark, men vi er bestemt ikke blinde for, at der er markante forskelle mellem land og by, – både i forhold til udbuddet af uddannelser og i muligheden for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til virksomheder.

I Danske Universiteter er vi meget opmærksomme på, at det er en meget vigtig opgave for de danske universiteter at uddanne kandidater til erhvervslivet i hele Danmark. Vi har derfor længe arbejdet med løbende at tænke i nye initiativer, hvor studerende, forskere og erhvervsliv i alle egne af landet føres sammen, og vi vil gerne gøre endnu mere.

Danske Universiteter hilser intentionen bag regeringens udspil velkomment, men er bekymret over om de foreslåede løsningsforslag har for mange og for store bivirkninger.

“Universiteterne har en vigtig opgave i at uddanne til hele Danmark, så alle dele af landet har veluddannede kandidater til rådighed. Vi ser frem til at drøfte, hvordan vi kan løse den opgave endnu bedre,” siger Anders Bjarklev, formand for Danske Universiteter og rektor på DTU.

Dimensionering er bekymrende

I Danske Universiteter frygter vi, at en nedskæring på antallet af studiepladser på 10 procent, eller 15.000 studerende (over 5 år) i de store byer vil øge konkurrencen mellem de unge om at læse i byen.

Det vil med stor sandsynlighed øge præstationspresset og karakterkravene for at komme ind, og begrænse unge mennesker, som har evnerne og viljen til at tage en uddannelse, som giver mere mening. Det er et tab for den enkelte, men også for samfundet.

Samtidig kommer en femtedel af en ungdomsårgang ikke i gang med uddannelse i Danmark. Vi bør have fokus på at skabe muligheder for dem, som ikke griber dem i dag, fremfor at fratage muligheder fra unge, som gerne vil læse på universitetet.

“Det er bekymrende, at udspillet lægger op til at begrænse unges muligheder for at uddanne sig og selv vælge, hvor de vil bo. Der er ingen evidens for, at vi kan flytte de studerendes ønsker om at studere i storbyen til udbud i mindre byer. Det er vigtigt, at vi ikke skærer ned på velfungerende uddannelser i Danmark,” siger Anders Bjarklev

Utilstrækkelig økonomi vil betyde dimensionering

Regeringen lægger op til at give økonomiske incitamenter til decentrale udbud, men det, der er lagt op til, er utilstrækkeligt i forhold til at skabe økonomisk bæredygtige tilbud uden for de eksisterende campusser.

I Danske Universiteter frygter vi, at den økonomiske realitet i stedet vil betyde, at vi må indfase den fulde dimensionering af studiepladser på universitetsområdet. Det vil ramme områder, hvor der allerede i dag er større efterspørgsel på kandidater, end vi kan efterleve, eksempelvis inden for IT- området, den grønne omstilling, men også en lang række andre steder.

“At skabe bedre balance i Danmark gennem uddannelse er svært – og det er en meget stor forandring regeringen lægger op til. Ikke mindst derfor tror vi, det er vigtigt sikre en klog løsning gennem dialog med dem, der udbyder uddannelserne. Den ser vi frem til at indgå konstruktivt i,” siger Anders Bjarklev.

 

Pressekontakt:

Kommunikationschef  Toke Kristiansen  Tlf. 2639 6904

X