PM: Sammen om at få nyuddannede i job

 In Pressemeddelelser

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter 4. juni 2021

Samtlige danske universiteter er gået sammen om et online karrierevent Danish Academic Job Fair, som løber af stablen den 8. juni. 2021.

Målet er at skabe et bedre og hurtigere match mellem nyuddannede fra universiteterne og virksomheder.

Danish Academic Job Fair er tilrettelagt som et online event. Det betyder, at de geografiske grænser er brudt op, og at det er blevet muligt at lave et samlet event for alle universiteternes nyuddannede kandidater samt arbejdsgivere fra hele landet.

Samtidig er der skabt nye samarbejder på tværs af institutioner, og både jobcentre og a-kasser sender nu også invitationer ud til deres medlemmer.

Det er et fælles ansvar for uddannelsesinstitutioner, faglige foreninger og arbejdsgivere at understøtte, at dimittenderne kommer bedst muligt videre og får brugt deres evner til gavn for samfundet. Danish Academic Job Fair afspejler netop dette samarbejde, og det glæder mig, at alle universiteter samler sig om at skabe denne messe for dimittender fra alle de danske universiteter”, siger Hanne Leth, Rektor Roskilde Universitet.

I Jobcenter København er man glad for initiativet, og ser gerne flere meningsfulde samarbejder på tværs.

”Der er brug for initiativer som Academic Job Fair, som får skabt rammen for mødet mellem virksomheder med et behov og dimittender, som kan skabe værdi i virksomhederne. Vi kommer til at sende invitationen til arrangementet bredt ud til vore mange dimittender. I det hele taget er der meget sund fornuft og potentiale i samarbejdet mellem jobcentre og universiteter, fordi vi sammen har muligheden for at bygge bro fra studieliv til arbejdsliv.” Jens Balslev, Centerchef i Jobcenter København, Karrierecentret.

Virksomhederne er også glade for muligheden for at møde studerende fra alle universiteterne på en og samme gang.


”Dygtige talenter med vidt forskellige baggrunde og kompetencer er afgørende for Deloitte, og vi ser derfor frem til at møde dem på Danish Academic Job Fair. Det er et kærkomment initiativ, som kan hjælpe dimittender i arbejde til gavn for erhvervslivet og samfundet som helhed.”
Camilla Kruse, People & Purpose Leader, Deloitte

Over 70 virksomheder har meldt sig på banen til et møde med nyuddannede kandidater fra de danske universiteter og de har alle konkrete jobåbninger med til nyuddannede. Der er repræsentanter fra både den offentlige og den private sektor med selskaber som Erhvervsministeriet, Danfoss, KL og KMD på listen.

Danish Academic Job Fair finder sted 8. juni fra kl. 14.00 til 16.00 gennem alle universiteters jobportaler i samarbejde med Graduateland.

Spørgsmål til Danish Academic Job Fair eller kontakt til studerende, ring til karrierekonsulent på Roskilde Universitet – Sune Stick tlf.  46743249 eller mail sstick@ruc.dk