Vidensgrundlag i verdensklasse – 16 eksempler på værdien af forskningsbaseret myndighedsbetjening

 In Publikationer og Notater

Vi står som samfund over for store udfordringer på mange forskellige fronter. Hvis vi bruger jordens ressourcer forkert, kan det have negative konsekvenser for både klimaet og miljøet. Samtidig trues vores helbred ikke blot af folkesygdomme som kræft og diabetes, men også af multiresistente bakterier og farlig kemi. Det er indlysende, at disse udfordringer kræver handling, men hvordan skal man gribe problemerne an? Hvordan kan myndighederne sørge for effektiv regulering, der ikke medfører unødvendigt bureaukrati eller hæmmer væksten?

Læs mere her