Aftaler om forskningssamarbejde – vejen gennem den gode forhandling

 In Publikationer og Notater

Danske universiteter og virksomheder har en lang tradition for at arbejde tæt sammen.
“Samarbejdet mellem erhvervsfolk og forskere er til begges gavn. Det inspirerer forskeren til nye og nyttige opdagelser og giver erhvervsmanden indsigt i løbende opfindsom fornyelse” – sådan udtalte H.C. Ørsted det allerede i 1829.
Denne lange tradition for samarbejde har de sidste ti år været inde i en kraftig udvikling. Over en fireårig periode (2010-13) har danske universiteter indgået mere end 8.500 forskningsaftaler med virksomheder

Læs mere her