Forskningsinvesteringer for fremtiden

 In Publikationer og Notater

Vi skal gøre Danmark til et internationalt kraftcenter for viden. Et center, der tiltrækker og fastholder de bedste talenter, forskere og forskningsintensive virksomheder. Excellente forskningsmiljøer kan give svar på store globale udfordringer som f.eks. energiforsyning, stigende behov for fødevarer og øget sundhed. Samtidig giver tæt samarbejde mellem offentlige videninstitutioner og virksomheder det videnløft, der kan gøre virksomhederne internationalt konkurrencedygtige. Det skaber vækst og beskæftigelse i Danmark.

Læs mere her