Kvalitetssikring af ph.d.-uddannelser

 In Publikationer og Notater

Ph.d.-uddannelserne er i fokus for tiden. Universiteterne optager ca. 2.400 ph.d. studerende om året, hvilket er en markant stigning, som særligt følger af Globaliseringsaftalen fra 2006. Baggrunden har været et bredt politisk ønske om langsigtet kapacitetsopbygning på forskningsområdet ud fra en vision om, at kvaliteten og omfanget af den offentlige forskning i Danmarks skal kunne måle sig med de bedste forskningsmiljøer i verden.

Læs mere her