Direkte finansiering af dansk forskning

 In Publikationer og Notater

I Danmark har vi fundet en god balance mellem midler, der går direkte til universiteterne som tilskud, og midler, der skal vindes i konkurrence blandt forskerne.

En undersøgelse fra det svenske videnskabsakademi fremhævede i 2012, at den danske finansieringsmodel har medvirket til at skabe forskning af høj kvalitet. Modsat er balancen i Sverige tippet til fordel for politisk styring af kortsigtede programmer – med faldende forskningskvalitet som negativ sidegevinst.

Læs mere her