Tal om danske universiteter 2014

 In Publikationer og Notater

Der er stigende forventninger til gennemskuelighed i universiteternes aktiviteter, vilkår og resultater. Det er forståeligt. Vi bliver betroet store menneskelige og økonomiske ressourcer for at bidrage til at skabe viden, forståelse og vækst i samfundet, og vi skal selvfølgelig
kunne vise, at vi bruger de ressourcer godt og skaber resultater for dem. Denne publikation samler dokumentation
om universiteterne og Danmark som vidensnation. Den illustrerer en række tendenser indenfor uddannelse,
forskning, beskæftigelse, studiemobilitet og universiteterne som institutioner.

Læs tal om danske universiteter 2014