Videnudveksling med samfundet – kort fortalt

 In Publikationer og Notater

Der er en stor og legitim interesse i, at universiteterne aktivt bidrager til vækst og beskæftigelse i samfundet og fortsat tilstræber at imødekomme de samfundsmæssige behov og ønsker. Det bunder i en bred enighed om, at universiteterne spiller en afgørende rolle for samfundsudviklingen – både i kraft af de mange aktive studerende og færdiguddannede kandidater, der løbende bidrager med ny viden og stærke kompetencer til det danske arbejdsmarked og i kraft af samarbejdet mellem forskere, private virksomheder og offentlige myndigheder.

Læs mere her

X