Flere dimittender til den private sektor

 In Publikationer og Notater

Akademikerne og Danske Universiteter har i fællesskab udarbejdet syv konkrete forslag til, hvordan overgangen fra studium til arbejde i den private sektor kan gøres mere smidig.
Forslagene skal være med til at styrke samarbejdet mellem universiteterne og det private erhvervsliv og bl.a. sikre, at flere dimittender finder vej til et job i de små og mellemstore virksomheder, der er så mange af i Danmark.

Vi håber, at forslagene kan bidrage til debatten om, hvordan vi bedst udnytter den store ressource, som vores mange højtuddannede dimittender er for det danske samfund.

Læs mere her