Det virker! 13 historier om teknologioverførsel

 In Publikationer og Notater

Vi skylder vores samfund en nuanceret debat om universiteternes teknologioverførsel. Den innovation og samfundsudvikling, som universiteter kan være dynamo for, er afgørende for vækst og velfærd.
På universiteterne er der en udbredt og stigende interesse for at omsætte relevante forskningsresultater til værdi uden for universitetets mure, og det glæder mig at se mangfoldigheden i samarbejdet mellem universiteterne og omverdenen – nationalt som internationalt – i denne publikation.

Læs mere her