Universiteter klar med model for flere studerende til mindre byer

 In Pressemeddelelser, Uncategorized @da

Universiteter klar med model for flere studerende til mindre byer

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter 9. juni 2021

Regeringen ønsker flere videregående uddannelser i de mindre byer. Men planen “Tættere på, flere uddannelser – stærke lokalsamfund” vil medføre massive besparelser på universiteterne og at færre unge kan komme ind på den uddannelse, de ønsker.

Danske Universiteter foreslår derfor i stedet at skabe lokale uddannelsespladser, hvor de studerende kan komme i tæt kontakt med det lokale erhvervsliv, når de er i praktik, laver projekter eller skriver speciale. Planen er, at universiteterne går sammen om at lave disse uddannelseskollegier sammen med kommunerne og det lokale erhvervsliv.

Ambitionen er placeringer i op til 10 mindre byer med plads til op mod 100 studerende i hver, lyder det fra rektorformanden.

“Vi frygter, at regeringens udflytning af hele uddannelser medfører ringere kvalitet og at færre får en uddannelse. Vi vil skabe uddannelseskollegier- som både løfter det lokale erhvervsliv og får flere studerende ud i områder, hvor de er efterspurgt, og kan finde beskæftigelse efterfølgende,” fastslår formanden for universitetsrektorerne Anders Bjarklev.

Bedre løsning end regeringens

Grundidéen er at styrke studerendes bånd til erhvervslivet i hele Danmark og give lokalsamfundene nye videnkompetencer og samtidig give erhvervserfaring til studerende, som gør dem dygtigere og mere relevante for arbejdsmarkedet.

Helt konkret lægger Danske Universiteter op til at etablere nye uddannelseskollegier i hele landet med op til 100 studerende, hvor de får både uddannelse og erhvervserfaring. Den første bliver placeret i Skiveområdet med DTU som initiativtager.

De nye tilbud skal bestå af kollegier, praktikpladser, innovationscentre og et studiemiljø til alle indskrevne universitetsstuderende og ph.d.studerende i mindre byer på flere forskellige uddannelser.

Faciliteterne kan benyttes i forbindelse med praktikophold, specialeskrivning, studiejobs og online undervisning i områder uden universitetsuddannelser og hvor der er særligt stor mangel på højtuddannet arbejdskraft.

“Universiteterne ønsker at være til gavn for hele Danmark. Med dette forslag kommer vi tættere på målet, end den tvungne udflytning af enkelte uddannelser. Vores ambition er, at oprette op mod 10 uddannelseskollegier i hele Danmark med plads til op mod 100 studerende hver,” siger Anders Bjarklev.

Hovedpunkter i modellen om uddannelseskollegier

–       Der etableres nye kollegier i tilknytning til et udvalgt geografisk område, hvor der er stor mangel på højtuddannet arbejdskraft til lokalområdets virksomheder.

–       50-100 universitetsstuderende fra universiteterne og øvrige videregående uddannelsesinstitutioner forankres i lokalområdet gennem praktikophold, via erhvervssamarbejde om afsluttende projekter mv.

–       De studerende tilbydes fri bolig på kollegiet.

–       Udover boliger til studerende samt gæsteboliger til undervisere og forskere, etableres der adgang til demonstration og innovationsaktiviteter.

 

Pressekontakt:

Kommunikationschef, Toke Kristiansen 2639 6904