Viden skaber Danmark

 In Viden Skaber

Viden har været en grundpille i udviklingen af Danmark til et velstående og demokratisk samfund, og er forudsætningen for at skabe rammerne for en god fremtid.

Den viden, der skabes og deles af de danske universiteter, er afgørende for vores velstand, for vores arbejdspladser og for at skabe gode og retfærdige offentlige institutioner.

Viden gavner alle danskere. Det er viden som gør os i stand til at bedre at behandle sygdomme, skaber konkurrencedygtige virksomheder og bidrager til fremtidens bæredygtighed løsninger. Viden giver os nye opdagelser og dermed nye muligheder, som bidrager til at skabe en endnu bedre fremtid.

Universiteterne bidrager med refleksion og kritisk tænkning, og formidler viden, så det kommer mennesker og hele samfundet til gavn. Universiteterne skaber viden. Viden skaber Danmark.

“Viden er fundamentet for det Danmark, vi kender i dag. Universiteternes uddannelser og forskning er til gavn for mennesker og samfundet, og den viden vi skaber bidrager til at finde løsninger på de store udfordringer inden for sundhed, energi, klima og miljø som Danmark og verden står overfor.” Rektor på DTU og formand for rektorkollegiet Anders Bjarklev.