Viden skaber udsyn

Universiteterne skaber internationale relationer og samarbejder, der bringer ny viden og kompetencer til Danmark

Det internationale samarbejde er en grundlæggende del af universiteternes virke. International samarbejde er afgørende for, at vi kan bedrive forskning og uddannelse indtil højeste internationale niveau, og for at vi kan bidrage til at løse de globale udfordringer, der ikke tager hensyn til landegrænser.

Når danske studerende rejser ud og tager en del af deres uddannelse på et udenlandsk partneruniversitet, kommer de hjem med ny personlig og faglig ballast og et anderledes perspektiv, som de kan tage med i deres videre uddannelse og liv.

“Forskere og studerende, som udveksler viden på tværs af grænser, styrker det danske samfund ved at bringe ny erkendelse, nye metoder og ny teknologi med sig hjem til gavn for alle i Danmark,” Martin Zachariasen, rektor ITU

Eksempler: 

  • Danske universitetsforskere spiller en nøglerolle i den internationale videnudveksling. DK er i top tre i verden, når det handler om mest citerede artikler i internationale videnskabelige tidsskrifter ifht. befolkning. Kilde: European Innovation scoreboard 2020
  • Hvert år tager godt 8000 danske universitetsstuderende på et udvekslingsophold i udlandet. Danske Universiteters Statistiske Beredskab 2020
  • Danmark ligger helt i top når det handler om hjemtag af forskningsmidler fra EUs fælles forskningsprogrammer per indbygger. Dermed er danske forskere stadig vigtigere for EU i at skabe fremtidens løsninger. Kilde: UFM, eCorda-ansøgningsdatabasen.
  • Adgangen til udenlandske forskeres viden om COVID-19 epidemien i Kina og Italien gennem danske universitetsforskere spillede en helt væsentlig rolle for den danske håndtering af epidemien i 2020.