Høring over udkast til bekendtgørelse om prøver ved erhvervsrettede videregående uddannelser, udkast til bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og udkast til bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannesler og professionsbacheloruddannelser

Danske Universiteter takker for ovennævnte, som er modtaget i høring fra Styrelsen for Videregående Uddannelser den 13. maj 2016. Høring over udkast til bekendtgørelse om prøver ved [...]